IQOS Terea

1,950 ฿

รายชื่อกลิ่น
(คอต) TEREA JP – BALANCED REGULAR
(คอต) TEREA JP – BLACK MENTHOL
(คอต) TEREA JP – BLACK PURPLE MENTHOL
(คอต) TEREA JP – BLACK RUBY MENTHOL
(คอต) TEREA JP – FUSION MENTHOL
(คอต) TEREA JP – MENTHOL
(คอต) TEREA JP – MINT
(คอต) TEREA JP – OASIS PEARL
(คอต) TEREA JP – ORANGE MENTHOL
(คอต) TEREA JP – PURPLE MENTHOL
(คอต) TEREA JP – REGULAR
(คอต) TEREA JP – RICH REGULAR
(คอต) TEREA JP – SMOOTH REGULAR
(คอต) TEREA JP – SUN PEARL
(คอต) TEREA JP – YELLOW MENTHOL

สั่งซื้อสินค้า
Category:

Description

Heatstick คือ ไส้บุหรี่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าระบบ Heat Not Burn โดยเฉพาะ ปริมาณนิโคตินลดลงจากบุหรี่มวนมากถึง 80% แต่อรรถรสในการเสพก็ยังใกล้เคียงกับบุหรี่มวน ต่อให้ยาเส้นน้อยกว่าก็จริงแต่ Heatstick อัดแน่นกว่าบุหรี่มวน มาพร้อมกับกลิ่นและฟีลร้อนและเย็นทั้งหมด 15 กลิ่นด้วยกัน ภายในบุหรี่ Terea Smartcore ที่ออกแบบใหม่เหล่านี้ใช้ได้กับ IQOS Iluma เท่านั้น มีรายงานผลการทดสอบสารเคมีในควันบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสเทียบกับบุหรี่ธรรมดาจำนวน 58 ชนิด (PMI-58) แล้วสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสมีปริมาณสารอันตรายน้อยกว่า